Vastgoedondonderhoud

We bieden besparing in toekomstige kosten om je vastgoedwaarde te optimaliseren.

Onze aanpak gaat veel verder dan alleen traditioneel schilder, bouw en onderhoudswerk.
We zorgen ervoor dat ieder vastgoed-object de meest duurzame en slimme onderhoudsoplossing krijgt.

Lees meer 

Image

Optimaliseer de waarde van je vastgoed

En voorkom onnodige investeringen

Wij denken verder dan traditioneel schilderwerk en bouwkundig onderhoud. Planmatig onderhoud of een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is volgens nu eenmaal niet de meest slimme aanpak en is dus slechts een methode om mee te kunnen begroten voor de toekomst. Daar hebben we bij Klok betere en slimmere oplossingen voor.

U kunt nu eenmaal niet in de toekomst kijken en in de praktijk pakken zaken nu eenmaal anders uit. Wij kunt onderhoud slimmer aanpakken door de specifieke werkzaamheden uit te voeren op enkel die plaatsen waar daadwerkelijk een onderhoudsbehoefte is. Dit is beter onderhoud en uiteindelijk ook veel goedkoper. 

Wij zorgen voor specifiek voor onderhoud precies op de bouwdelen daar waar het nodig is. We streven naar optimale staat van uw vastgoed-objecten, dat kunnen we realiseren door regelmatig door te inspecteren en problemen aan te pakken bij de bron.

We zorgen ervoor dat onze klanten vooraf tegen vaste bedragen en voor meerder jaren kunnen begroten tegen vastgestelde bedragen die kloppen met de werkelijkheid.

Lees verder hoe we dat doen 

Vastgoedabonnement

Beng je vastgoed in topstaat en laat ons het voor je onderhouden

U kunt met een meerjarenbegroting of meerjarenonderhoudsplan nu eenmaal niet in de toekomst kijken. Daarentegen kunt u wel het onderhoud voor een vaste prijs vastleggen, zo heeft u zelf niet meer het begrotingsrisico maar nemen wij dat van u over. 

Vanaf nu kunt u vaste bedragen op uw begroting zetten voor de komende jaren welke wij u vooraf kunnen aanleveren door u een onderhoudsabonnement aan te bieden. Wij zorgen dan dat uw pand, wooncomplex of woningen in topstaat worden gebracht en dat we dit zo houden voor de komende jaren.

We kopen met dit Vastgoedabonnement uw onderhoudsrisico af en wij nemen dan het het beheer en dus ook het risico van het onderhoud over. Wij bieden ons onderhoudsabonnement aan zowel in maand- als in jaarbedragen. Uw begroting gaat daarmee volledig aansluiten met uw werkelijke onderhoudsuitgaven.

Met het Vastgoedabonnement inspecteren jaarlijks uw vastgoed. We beoordelen dan de gebouwen, de gebouwbouwdelen zorgen dat de juiste werkzaamheden worden gepland die op dat specifiek gebouwelement van toepassing zijn. We pakken hierdoor de problemen aan bij de bron, waardoor er geen nieuwe onverwachte vervuiling, veroudering of vervolgschade meer ontstaat. We voeren dus steeds preventief onderhoud uit en zorgen dat we alle toekomstige oorzaken van gebreken vooraf hebben kunnen tackelen.

Uw vastgoed of vastgoedportefeuille heeft zo haar maximale waarde en wat zich bij zich dubbel en dwars gaat terugverdienen in huurwaarde of verkoop. We streven op deze wijze naar optimale staat van uw vastgoedobject(en) en uw hoeft enkel elk jaar hetzelfde bedrag op de begroting te zetten.

Lees hier hoe wij vastgoed verduurzamen en ook woon en werkcomfort kunnen verbeteren

Image